Lady Cecil Kerr’s biography of Teresa Higginson online

Biography of Teresa Higginson:
1. A Child of Promise
2. The Convent School at Nottingham
3. The Call to Teach
4. St Mary’s, Wigan
5. The Spouse of the Crucified
6. Direction
7. Devotion to the Sacred Head
8. Devotion to the Sacred Heat (continued)
9. St Alexander’s, Bootle
10. The Attacks of the Devil
11. Rumours and Investigations
12. The Clamour of Tongues
13. Final Purification
14. The Mystical Marriage
15. Perfect Union
16. St Catherine’s Convent, Edinburgh
17. A Life of Hidden Service
18. Recalled to Teach
19. Per Crucem ad Lucem
20. Canon Snow’s Testimony, etc
21. Letters
Appendix A: Father Wilberforce’s Memorandum
Appendix B: Bilocation

Advertenties

Een afdruk van het gezicht van Jezus

The REAL Face of Jesus Christ

Many Catholics are very familiar with the Holy Shroud of Turin, but not all Catholics are familiar with the miraculous Photograph that was taken by Jackie Hass on her trip to the Holy Land…

Gebed (ontleend aan Teresa Helena Higginson):

O Heilig Hoofd van Jezus, zetel van de goddelijke Wijsheid, Gij hebt het Heilig Hart bij al zijn wensen en aandoeningen geleid, bewogen en beheerst; geef mij ook mijn gedachten, woorden en werken in en beheers die. Wees, zoals U beloofd hebt, het heilsmiddel tegen de grote rampen van onze tijd: de geestelijke hoogmoed en de ontrouw aan God. Wij bezweren U bij uw lijden, bij de doornenkroon die uw voorhoofd verscheurde, bij de slagen, bij uw Bloed, bij de beledigingen U aangedaan, en ook bij de liefde die het Onbevlekte Hart van Maria, uw heilige Moeder, voor U had. O, mocht U toch aanbeden, geëerd en verheerlijkt worden, en dat zo spoedig mogelijk en op de meest volmaakte manier en zo algemeen als het in overeenstemming met de plannen van de Goddelijke Voorzienigheid maar mogelijk is. Dit vragen wij U voor de glorie van God, in het belang van het welzijn van de zielen, voor alle intenties van het goddelijk Hart en voor de vervulling van de goddelijke Wil en van het zo vurig verlangen, door U geopenbaard. Amen.

Info Shroud of Turin and Jacky Hass: http://www.santafaz.info

The head is the highest and noblest part of man

The following was the reply by Teresa Higginson (1844-1905) to a question of Father Powell’s of the Alexander’s Church in Boottle, Liverpool, given November 11, 1880.

The Venerable Teresa Helena Higginson is the wellknown apostle of the Devotion to the Sacred Head of Our Lord as the Seat of His Divine Wisdom: « In honour of the Sacred Head as Seat of divine Wisdom and Shrine of the powers of the holy Soul and intellectual faculties and centre of the senses of the body, I write dear rev. Father in obedience to your wish. (…) The question you asked me was – I think – why our dear Beloved Lord wished His sacred Head to be honoured as the ‘Shrine of the powers of His holy Soul’, when the soul was certainly all over the body and the head was not considered the acting seat of all the powers of the soul. And this is what I understand – that as the Reason or Intellect in us is that part of the soul that is nearest to God – is in a special manner the image of God, nay, is the very light of God in the soul, in which we see God as He is, and ourselves as we are, and are capable of judging right from wrong. And as the head is the seat of the reasoning powers, and the faculties of the mind repose there in, so from the sacred Head shine forth in a blaze of resplendent light all knowledge, wisdom, understanding and aguiding power to direct and govern the Will and Affections of the sacred Heart; and in this is seen the con-nection of the desired Devotion – the ruling powers of the sacred Heart are seated in the sacred Head. I will not enter further into detail for I think what you wish to know is clear. The soul pervades every part of the body, but as the reasoning powers are the highest faculties of the soul, and as the head is said to contain or be the Shrine of these faculties in a special way and the memory is said to exist in the brain, so the reason guides and directs the will and love or affections of the human heart. The head is the highest and noblest part of man but I do not mean that the soul is divided, no, these three powers though really distinct cannot be separated no more than the Persons of the adorable Trinity could be separated – they form together but one soul, which is immortal and perfect in its powers when filled with sanctifying Grace as is the Holy Soul of Jesus. And our dear Beloved Lord gave me to understand that though He was much offended by the sins committed through the weakness of the will and misled affections, yet the sins of the intellect far exceed those in number and in magnitude. »

From: Ascent of Science – From Plato to Newton, Hubert Luns, CH-01, http://www.scribd.com/doc/113346064/Ascent-of-Science%E2%80%94From-Plato-to-Newton-Hubert-Luns-CH-01, pagina 4.

Beloften van Jezus aan de vereerders van Zijn H. Hart

1. Ik zal hun al de genaden schenken, die ze nodig hebben in hun staat.

2. Ik zal vrede brengen in hun huisgezinnen.

3. Ik zal hen troosten in hun droefheden.

4. Ik zal hun veilige toevlucht zijn gedurende het leven en vooral bij hun dood.

5. Ik zal al hun ondernemingen overvloedig zegenen.

6. De zondaars zullen in mijn Hart de bron en de oneindige oceaan der barmhartigheid vinden.

7. De lauwe zielen zullen vurig worden.

8. De vurige zielen zullen zich verheffen tot een hoge volmaaktheid.

9. Ik zal de huizen zegenen, waar de beeltenis van mijn H. Hart zal worden uitgesteld en vereerd.

10. Ik zal aan de priesters de gave schenken om de meest versteende harten te treffen.

11. De personen, die deze godsvrucht verspreiden, zullen hun naam in mijn Hart geschreven vinden en deze zal er niet meer worden uitgewist.

12. Ik beloof aan allen, die op negen achtereenvolgende eerste Vrijdagen der maand zullen communiceren, de genade der eindvolharding te schenken; zij zullen niet in ongenade sterven, noch zonder het ontvangen van hun Sacramenten; mijn Goddelijk Hart zal hun in dit laatste ogenblik een veilige toevlucht zijn.

Beloften van Jezus aan de vereerders van Zijn H. Aanschijn

1) Zij zullen in hun binnenste door de afdruk van mijn Mensheid een levendige afglans van mijn Godheid verkrijgen: zij zullen tot op de bodem van hun ziel daardoor verlicht worden, zo dat zij door de gelijkenis met mijn Gelaat stralender zullen zijn dan vele anderen, in de eeuwigheid.

2) Bij hun dood zal Ik het door de zonden geschonden beeld van God in hun ziel herstellen.

3) Zij zullen Mij, wanneer zij mijn Heilig Aanschijn in de geest van boetvaardigheid vereren, net zo aangenaam zijn als de H. Veronica: ze bewijzen Mij dezelfde dienst als zij, en Ik zal hun zielen mijn Goddelijke Geest inprenten.

4) Dit aanbiddelijke Gelaat is gelijk aan het zegel der Godheid, dat de eigenschap bezit de zielen, die zich daartoe wenden, het beeld Gods op te drukken.

5) Hoe meer zorg zij zullen dragen om mijn door Godslasteringen verminkte Gelaat te herstellen, des te meer zal ook Ik zorgdragen voor hun gelaat, hoezeer ook door de zonden misvormd, Ik zal hun mijn beeld weder opdrukken en het even mooi maken als het was bij hun Doopsel.

6) Wanneer u mijn Vader mijn Heilig Aanschijn aanbiedt, zult u de Goddelijke Toorn verzachten en met hemelse munt de bekering van de zondaren afkopen.

7) Met het aanbieden van mijn Heilig Aanschijn zal in niets geweigerd worden. Ik zal zelfs mijn mond openen om mijn Vader al uw zorgen aan te bieden.

8) Door middel van mijn Heilig Aanschijn zult u wonderen verrichten, Ik zal u met mijn Licht verlichten; Ik zal u met Liefde omgeven: Ik zal u in het goede standvastig maken.

9) U zult nooit door Mij verlaten worden.

10) Al degenen, die door woorden, gebeden of geschriften mijn zaak in dit verzoeningswerk steunen, zal Ik bij mijn Vader verdedigen. In hun doodsuur zal Ik het aanschijn van hun zielen van alle zondenvlekken reinigen en hun oorspronkelijke schoonheid terugschenken.

Meine Glorienkrone im Himmel

Haupt Christi – Sitz der Göttlichen Weisheit

,,Alle Seelen, welche mein blutbeflecktes, mit Dornen gekröntes Haupt verehren und in sühnender Liebe betrachten, werden Meine Glorienkrone im Himmel sein. Meine Dornenkrone bereitete mir mehr Schmerzen als alle meine Wunden. Nach den Ölbergstunden war sie mein grausamstes Leiden” Diese Worte offenbarte der Heiland einer Schwester. Demnach ist für eine eifrige Seele, die Jesu Beispiel nachahmen möchte, die Verehrung der Dornenkrone eine Quelle der reichsten Verdienste. ,,Meine Dornenkrone… ist der Ruhm der Seligen, aber für Meine geliebten Auserwählten auf Erden bedeutet sie die Fülle aller Leiden” spricht unser Herr. ,,Das Haupt Christi gilt als das Heiligtum der Seelenkräfte, der intellektuellen Fähigkeiten und der Weisheit, die alle Liebe und alle Handlungen des Heiligsten Herzens Jesu geleitet hat. Dieses Haupt ist eine Welt von unendlicher Weite, ein Meer von ungeheuren Tiefen, eine Sonne von unerreichbarem Lichte, die nie untergeht..” schreibt die Schwester.
Wir leben heute in einer Zeit der geistigen Finsternisse, der Unmäßigkeit, des intellektuellen Stolzes, der Habsucht und der Eitelkeit. Wir müssen viel beten, auch viel für unsere Mitmenschen beten, lieb sein zu unseren Mitmenschen und unsere Leiden annehmen und sie Gott aufopfern zur Sühne. Beten wir, dass alle, besonders die Andersgläubigen und alle armen Sünder, das wahre Licht, den wahren Glauben und die wahre Weisheit empfangen. Durch diese Andacht werden wir viele Seelen zu Gott zurückführen.

Litanei

Litanei zum Heiligsten Haupt Christi als Sitz der Göttlichen Weisheit
Herr erbarme Dich unser,
Christus erbarme Dich unser,
Herr erbarme Dich unser,
Christus höre uns,
Christus erhöre uns
Gott Vater im Himmel, erbarme Dich unser
Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme Dich unser
Gott Heiliger Geist, erbarme Dich unser
Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, …
Heiligstes Haupt Christi, gebildet durch den Hl. Geist im Schoß der Seligen Jungfrau Maria, erbarme Dich unser
Heiligstes Haupt Christi, wesentlich vereint mit dem Worte Gottes, erbarme Dich unser
Heiligstes Haupt Christi, Tempel der Göttlichen Weisheit, erbarme Dich unser
Heiligstes Haupt Christi, Feuerherd der ewigen Klarheit, …
Heiligstes Haupt Christi, Heiligtum der unendlichen Einsicht, …
Heiligstes Haupt Christi, Schutz gegen den Irrtum,
Heiligstes Haupt Christi, Sonne der Erde und des Himmels,
Heiligstes Haupt Christi, Schatzkammer der Wissenschaft und des Glaubens,
Heiligstes Haupt Christi, strahlend von Schönheit, Gerechtigkeit und Liebe,
Heiligstes Haupt Christi, voll von Gnade und Wahrheit,
Heiligstes Haupt Christi, lebendige Lehre der Demut,
Heiligstes Haupt Christi, Widerschein der unendlichen Majestät Gottes,
Heiligstes Haupt Christi, Mittelpunkt des Universums,
Heiligstes Haupt Christi, Gegenstand des Wohlgefallens des himmlischen Vaters,
Heiligstes Haupt Christi, das die Liebkosungen der Jungfrau Maria erhalten hat,
Heiligstes Haupt Christi, auf welchem der HI. Geist geruht hat,
Heiligstes Haupt Christi, bedeckt mit Blutschweiß auf Gethsemane,
Heiligstes Haupt Christi, das geweint hat über unsere Sünden
Heiligstes Haupt Christi, mit Dornen gekrönt,
Heiligstes Haupt Christi, auf unwürdige Weise misshandelt während seines Leidens,
Heiligstes Haupt Christi, getröstet durch die liebenswürdige Tat Veronikas,
Heiligstes Haupt Christi, Licht jedes Menschen, der in diese Welt kommt,
Heiligstes Haupt Christi, unser Führer und unsere Hoffnung
Heiligstes Haupt Christi, das alle unsere Nöte kennt,
Heiligstes Haupt Christi, das alle Gnaden austeilt,

O Heiligstes Haupt Jesu, Sitz der Göttlichen Weisheit, das alle Regungen, alle Neigungen des Heiligsten Herzens regiert, eingeflößt und geleitet hat, leite alle meine Gedanken, meine Worte und meine Werke, wie Du es versprochen hast. Sei das Heilmittel gegen die großen Plagen unseres Daseins: den geistigen Hochmut und die Untreue. Möchtest Du durch Deine Leiden, durch die Dornenkrone, die Deine Stirne zerriss, durch die Schläge, das Blut, die Beschimpfungen, mit denen Du überhäuft wurdest, als auch durch die innige Liebe Deiner Heiligsten Mutter, so bald, so vollständig und so allgemein, wie es nach den Absichten der Göttlichen Vorsehung möglich ist, angebetet, verehrt und verherrlicht werden zur Ehre Gottes, zum Heile der Seelen, in den Meinungen des Heiligsten Herzens, zur Erfüllung des Göttlichen Willens und des glühenden Wunsches, den Du geäußert hast. Amen.

http://www.haupt-christi.kreuz-jesus.de/haupt-christi—sitz-der-goettlichen-weisheit/index.php