The Most Holy Trinity

Most-Holy-Trinity-ImageThe Most Holy Trinity print – artwork by artist Richard L George, was inspired by the description of the vision of Sr. Lucia, visionary of Fatima:

“Suddenly a supernatural light illumined the whole chapel and on the altar appeared a cross of light which reached to the ceiling.
In a brighter part could be seen, on the upper part of the Cross, the face of a man and His body to the waist; on His breast was an equally luminous dove, and nailed to the cross, the body of another man.”
“A little below the waist, suspended in mid-air, was to be seen a Chalice and a large Host onto which fell some drops of Blood from the face of the Crucified and from a wound in His breast. These drops ran down over the Host and fell into the Chalice. Under the right arm of the Cross was Our Lady with Her Immaculate Heart in Her hand . . . It was Our Lady of Fatima with Her Immaculate Heart . . . in Her left hand . . . without a sword or roses, but with a crown of thorns and flames . . .. Under the left arm (of the Cross), some big letters, as it were of crystal clear water running down over the Altar, formed these words: “Grace and Mercy.”
“I understood that it was the mystery of the Most Holy Trinity that was shown to me, and I received lights about this mystery which I am not permitted to reveal.”

BRON

Het hoofd is het hoogste en nobelste deel van de mens

Het volgende antwoord van Teresa Higginson (1844-1905) aan Pater Edward Powell van de Alexanderkerk te Liverpool dateert van 11 november 1880.

De eerbiedwaardige Teresa Higginson is de welbekende apostel van de devotie tot het Heilig Hoofd van onze Heer als de zetel van zijn goddelijke Wijsheid (begrip):

“Ter ere van het Heilig Hoofd als de zetel van goddelijke Wijsheid en tempel van de vermogens van de Heilige Ziel en intellectuele faculteiten en centrum van de zintuigen van het lichaam, schrijf ik u eerwaarde Pater in gehoorzaamheid aan uw wens. (…) De vraag die u mij stelde – meen ik – was waarom onze zeer geliefde Heer de wens koestert dat zijn Heilig Hoofd geëerd wordt als de ‘tempel van de vermogens van de Heilige Ziel’, terwijl de ziel zich vast en zeker in heel het lichaam bevindt en het hoofd niet beschouwd kan worden als het commandocentrum van alle zielsvermogens. Welnu, dit is wat ik ervan begrijp: omdat de rede of het intellect dat deel is dat het dichtste bij God staat, is het op een speciale manier het beeld van God, ja, het licht zelf van God in de ziel en daarin zien we God zoals Hij is, en onszelf zoals wij zijn, waardoor wij in staat zijn om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden.

Aangezien het hoofd de zetel is van het denkvermogen en omdat zich daar de faculteiten van de geest bevinden, schijnt vanuit het Heilig Hoofd alle kennis, wijsheid en begrip voort met een gloed van schitterend licht, samen met een begeleidende kracht om de wil en affecties van het Heilig Hart te sturen en beheersen. Hierin ontdekken we het waarom van de gewenste devotie – de heersende vermogens van het Heilig Hart bevinden zich in het Heilig Hoofd. Ik ga niet verder in op de details want ik denk dat wat u wilt weten duidelijk is.

De ziel doordringt ieder deel van het lichaam, maar zoals de redelijk denkende vermogens de hoogste faculteiten van de ziel zijn, en het hoofd, waarvan men zegt dat die deze faculteiten op een bijzondere wijze bezit, of er de tempel van is, en men ook zegt dat het geheugen in de hersens bestaat, zo begeleiden en sturen de wil en de liefde – of de affecties – het menselijk hart. Het hoofd is het hoogste en edelste deel van de mens maar ik zeg niet dat de ziel verdeeld is. Nee, deze drie vermogens, alhoewel werkelijk van elkaar onderscheiden kunnen net zo min als de Personen van de aanbiddelijk Triniteit los van elkaar bestaan – ze vormen samen slechts één ziel die onsterfelijk is en volmaakt in zijn vermogens indien vervuld van de heiligende genade, wat de Heilige Ziel van Jezus is. Onze zeer geliefde Heer gaf mij te verstaan dat alhoewel Hij zeer beledigd wordt door de praktijk van de zonden onder invloed van wilszwakte en misleide affecties, dat de zonden van het intellect deze in grote mate en aantal overstijgen.”

H.Hoofd van Jezus, wij aanbidden U

Met Palmpasen
In de Goede Week
Op Witte Donderdag
Op Goede Vrijdag
Op stille Zaterdag en tijdens de Paaswake
Met Pasen
Met Beloken Pasen

H.Hoofd van Jezus

Laat ons bidden

Oh Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van de Goddelijke Wijsheid, die alle bewegingen en gevoelens van het H. Hart geregeld, ingegeven en geleid hebt, leidt Gij ook al mijn gedachten, woorden en daden. Zoals Gij het beloofd hebt, wees het middel tegen de kwalen van onze tijd; de geestelijke hoogmoed en het ongeloof in God. Door Uw smarten, door de doornenkroon die uw hoofd verscheurd heeft, door de slagen, het bloed, de beledigingen waarmee Gij overstelpt werd, alsook door de liefde, die het Onbevlekt Hart van Maria, Uw Heilige Moeder, betoonde, mocht Gij worden aanbeden, verheerlijkt en geëerd, zohaast en op een zo volmaakte en algemene wijze mogelijk, volgens de raadsbesluiten van uw Goddelijke Voorzienigheid tot glorie van God, tot heil van de zielen, tot de inzichten van het H. Hart, tot het volbrengen van de Goddelijke Wil en het zo brandend verlangen dat Gij uitgedrukt hebt. Amen.

Nihil Obstat: Blondiau L.G., Namen, 7 juni 1934.
Imprimatur: A. Collard, Vic. Gen. Namen, 13 juni 1934.