Beloften

1. Schema waaruit men het verschil kan opmaken tussen drie devoties van onze tijd: H. Hart, H. Aanschijn en H. Hoofd

Schema Hoofdstuk 8
Bron: Boodschap van Wijsheid Gods voor de XX-ste Eeuw, Tweede vervolg, blz. 95.


2. Beloften bij de drie devoties van onze tijd: H. Hart, H. Aanschijn en H. Hoofd

I. Beloften van Jezus aan de vereerders van Zijn H. Hart.

1. Ik zal hun al de genaden schenken, die ze nodig hebben in hun staat.
2. Ik zal vrede brengen in hun huisgezinnen.
3. Ik zal hen troosten in hun droefheden.
4. Ik zal hun veilige toevlucht zijn gedurende het leven en vooral bij hun dood.
5. Ik zal al hun ondernemingen overvloedig zegenen.
6. De zondaars zullen in mijn Hart de bron en de oneindige oceaan der barmhartigheid vinden.
7. De lauwe zielen zullen vurig worden.
8. De vurige zielen zullen zich verheffen tot een hoge volmaaktheid.
9. Ik zal de huizen zegenen, waar de beeltenis van mijn H. Hart zal worden uitgesteld en vereerd.
10. Ik zal aan de priesters de gave schenken om de meest versteende harten te treffen.
11. De personen, die deze godsvrucht verspreiden, zullen hun naam in mijn Hart geschreven vinden en deze zal er niet meer worden uitgewist.
12. Ik beloof aan allen, die op negen achtereenvolgende eerste Vrijdagen der maand zullen communiceren, de genade der eindvolharding te schenken; zij zullen niet in ongenade sterven, noch zonder het ontvangen van hun Sacramenten; mijn Goddelijk Hart zal hun in dit laatste ogenblik een veilige toevlucht zijn.II. Beloften van Jezus aan de vereerders van Zijn H. Aanschijn.

1) Zij zullen in hun binnenste door de afdruk van mijn Mensheid een levendige afglans van mijn Godheid verkrijgen: zij zullen tot op de bodem van hun ziel daardoor verlicht worden, zo dat zij door de gelijkenis met mijn Gelaat stralender zullen zijn dan vele anderen, in de eeuwigheid.

2) Bij hun dood zal Ik het door de zonden geschonden beeld van God in hun ziel herstellen.

3) Zij zullen Mij, wanneer zij mijn Heilig Aanschijn in de geest van boetvaardigheid vereren, net zo aangenaam zijn als de H. Veronica: ze bewijzen Mij dezelfde dienst als zij, en Ik zal hun zielen mijn Goddelijke Geest inprenten.

4) Dit aanbiddelijke Gelaat is gelijk aan het zegel der Godheid, dat de eigenschap bezit de zielen, die zich daartoe wenden, het beeld Gods op te drukken.

5) Hoe meer zorg zij zullen dragen om mijn door Godslasteringen verminkte Gelaat te herstellen, des te meer zal ook Ik zorgdragen voor hun gelaat, hoezeer ook door de zonden misvormd, Ik zal hun mijn beeld weder opdrukken en het even mooi maken als het was bij hun Doopsel.

6) Wanneer u mijn Vader mijn Heilig Aanschijn aanbiedt, zult u de Goddelijke Toorn verzachten en met hemelse munt de bekering van de zondaren afkopen.

7) Met het aanbieden van mijn Heilig Aanschijn zal in niets geweigerd worden. Ik zal zelfs mijn mond openen om mijn Vader al uw zorgen aan te bieden.

8) Door middel van mijn Heilig Aanschijn zult u wonderen verrichten, Ik zal u met mijn Licht verlichten; Ik zal u met Liefde omgeven: Ik zal u in het goede standvastig maken.

9) U zult nooit door Mij verlaten worden.

10) Al degenen, die door woorden, gebeden of geschriften mijn zaak in dit verzoeningswerk steunen, zal Ik bij mijn Vader verdedigen. In hun doodsuur zal Ik het aanschijn van hun zielen van alle zondenvlekken reinigen en hun oorspronkelijke schoonheid terug schenken.


III. Beloften van Jezus aan de vereerders van Zijn H. Hoofd.

The sacred Head to be adored as the Seat of Divine Wisdom:

1. “Anyone who shall assist in furthering this Devotion shall be blessed a 1.000 fold” (June 2, 1880)

2. Our Lord “would crown and clothe with a peculiar glory all those who further this devotion” to the Sacred Head. “He would clothe with glory before angels and men in the courts of heaven those who clothed Him in glory on earth and would crown them in everlasting bliss.” (Sept. 10, 1880)

3. “We render a great homage to the ever Blessed Trinity by adoring our dear blessed Lord’s Sacred Head as the ‘Seat of divine wisdom’.” (Annunciation 1881)

4. “The more we practice devotion to the Sacred Head the more we must see of the working of the Holy Spirit of God in the human soul, and the better we will know and love the Father, the Son and the Holy Ghost.” (Juni 2, 1880)

5. The “devotion and love to His Sacred Heart should be bestowed a hundred fold upon those who practice devotion to the Seat of divine Wisdom.” (May, 1883)

6. “Our blessed Lord said that all that He had promised to those who should worthily love and honor His Sacred Head should be poured out upon those who honoured it themselves or were the means of others doing so. Oh Sacred Head, may Thy Wisdom ever guide us, and the sacred tongue ever bless us and plead for mercy and pardon, and may we never hear the curse pronounced against those who shall hinder or despise this Devotion.” (June 2, 1880)

7. “To them that honor Me I will give of my might and I will be their God and they shall be My children and I will place my sign upon their foreheads and My seal upon their lips.” (June 2, 1880)

8. He gave me to understand that this wisdom and Light was the seal that marked the number of His elect and they shall see His Face and His Name shall be on their foreheads. (May 23, 1880)

9. Our Lord gave her to understand that St. John referred to His Sacred Head of the Seat of Divine Wisdom “in the last two Chapters of Revelations and with this mark were sealed the numbers of His elect.” (May 23, 1880)

10. Our Lord shows her the great blessings and graces he has in store for all who shall further His divine Will to this end. (May 9, 1880)

Bron: http://immaculata.ch/verlag/higginson2.htm


Advertenties

Een gedachte over “Beloften

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s